كل عناوين نوشته هاي محمد عرب

محمد عرب
[ شناسنامه ]
چگونگي انتخاب دستگاه کنترل تردد ...... سه شنبه 97/9/20
نحوه نصب و راه اندازي دستگاه کنترل تردد ...... يكشنبه 97/6/11
دستگاه حضور و غياب تشخيص چهره ...... چهارشنبه 97/4/6
شاخص هاي مهم در انتخاب ساعت حضور و غياب مناسب ...... شنبه 96/12/12
دستگاه حضور و غياب ...... شنبه 96/7/22
اتوماسيون پارکينگ ...... شنبه 96/6/25
دستگاه حضور و غياب تيارا ...... شنبه 96/3/27
دستگاه حضور و غياب اثر انگشت تايمکس ...... دوشنبه 95/9/1
دستگاه حضور و غياب و کنترل تردد Virdi AC6000 ...... دوشنبه 95/9/1
تشخيص چهره و اثرانگشت ويردي Virdi AC7000 ...... دوشنبه 95/9/1
ساعت حضور و غياب تشخيص چهره ZK VF600 ...... دوشنبه 95/9/1
دستگاه حضور و غياب تشخيص چهره و اثر انگشت ZK iFace102 ...... دوشنبه 95/9/1
حضور غياب اثرانگشت ويردي Virdi AC5000 ...... دوشنبه 95/9/1
حضور غياب و کنترل تردد اثرانگشت Virdi AC4000 ...... دوشنبه 95/9/1
دستگاه اثر انگشت ويردي Virdi AC2200 ...... دوشنبه 95/9/1
   1   2   3      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها